Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Μείον 300.000 δημόσιοι υπάλληλοι έως το 2013


23 ΟΚΤ 2010

Σαρωτικές απολύσεις στον ευρύτερο δημό σιο τομέα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη δεσμευ τεί στην τρόικα ότι θα προχωρήσει σε περίπου 300.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2013. Οι απολύσεις θα ονομαστούν«καταργή σεις θέσεων» και θα γίνουν στο πλαίσιο εξοικονό μησης λειτουργικών δαπανών του κράτους και βέ βαια με τη δικαιολογία της επιτακτικής ανάγκης «για να μην πληγούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι».
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρεώσει και αυτό το μέτρο στην τρόικα και να το εντάξει στην επι κείμενη αναθεώρηση των στοιχείων του ελλείμ ματος και του χρέους του 2009 από την Eurostat. Τα νέα μέτρα είναι προ των πυλών και το Μαξίμου επιχειρεί να τα ρίξει στις «αμαρτωλές μέρες της κυβέρνησης της Ν.Δ., που ευθύνεται για τις ανα θεωρήσεις».
Με το σλόγκαν, λοιπόν, «δεν φταίμε εμείς, αλ λά οι προηγούμενοι», η κυβέρνηση επιχειρεί να διασωθεί πολιτικά ενόψει των δημοτικών εκλο γών και να κρύψει πίσω από τις αναθεωρήσεις τις.......... αστοχίες του οικονομικού επιτελείου στους στό χους του 2010. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δέσμευση για το πογκρόμ των απολύσεων δόθη κε εδώ και εβδομάδες, στο πλαίσιο των συναντή σεων του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με την ηγε σία του ΔΝΤ. Πριν δηλαδή έρθει το ραβασάκι από την Κομισιόν ότι η αναθεώρηση του ελλείμματος θα είναι μεγαλύτερη του αναμενόμενου.
Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι έχει χάσει τον έλεγχο των οικονομικών εξελίξεων, επιχειρεί να αποσπάσει δέσμευση για νέο Μνημόνιο το συντο μότερο δυνατόν με την – αυτονόητη – δικαιολο γία ότι η ήδη εξωπραγματική εξυπηρέτηση της δανειακής σύμβασης θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με τις αναθεωρήσεις.
Η συνταγή των δραστικών περικοπών θέσεων εργασίας είναι το ψωμοτύρι του ΔΝΤ, που την έχει εφαρμόσει σε όλες τις χώρες με τις οποίες υπέγρα ψε δανειακή σύμβαση. Μόνο που άλλα κυβερνητι κά στελέχη – πλην του Παπακωνσταντίνου – έχουν δεσμευτεί δημοσίως ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, αλλά μόνο μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων σε ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και λοιπούς δημόσιους οργανισμούς.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την Τρίτη μέ τρα για στήριξη της ανεργίας, όμως φαίνεται ότι όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης εντάσσονται στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας.
Τι κρύβει ο επίτροπος;
Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στο «Π» ότι η δήλωση του επιτρόπου δεν ήταν καθό λου τυχαία, ούτε του ξέφυγε. Αντιθέτως ήταν προγραμματισμένη διότι ο Ρεν έχει ενοχληθεί ιδιαί τερα με την τροπή που πήραν οι έρευνες της Eurostat για τα στοιχεία. Τόσο ενοχλήθηκε, μάλιστα, που έδωσε εντολή να αυξηθεί η μόνιμη παρουσία κοινοτικών ελεγκτών στην Ελλάδα ώστε να κάνουν φύλλο και φτερό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε καθημερινή βάση.
Η τελική αναπροσαρμογή του ελλείμματος για το 2009 παραμένει αδιευκρίνιστη καθώς, σύμ φωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, εκτός από τα παραποιημένα στοιχεία που έστελνε η Νέα Δημο κρατία, παρατηρήθηκε και έλλειψη «σωστής πλη ροφόρησης» και από το νυν οικονομικό επιτελείο. Ήδη το «Π» έχει γράψει για τα τεχνάσματα που ακολουθούνται από το ΥΠΟΙΟ, με παρακρατήσεις επιστροφών, μεταφορές κονδυλίων, ώστε να συ γκρατηθούν οι εκροές.
Εμμέσως πλην σαφώς το είπε και ο ίδιος ο επί τροπος δηλώνοντας ότι μόλις τον Σεπτέμβριο, όταν η Eurostat απέκτησε αυξημένες αρμοδιότη τες στους ελέγχους, ανακάλυψε και άλλες οφειλές του Δημοσίου. Μέχρι τότε, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του ΥΠΟΙΟ ότι υπάρχει «άριστη συ νεργασία», τα στοιχεία ήταν ελλιπή.
Το παιχνίδι με την παράταση
Η κυβέρνηση έχει διαπιστώσει από τον Σε πτέμβριο ότι οι στόχοι των εσόδων και των δαπα νών έχουν εκτροχιαστεί. Παράλληλα οι ελπίδες για «σωτηρία» από την περαίωση και τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έδωσαν τη θέση τους στον προβληματισμό, καθώς τα μηνύματα που λαμβά νει από την αγορά, τις εφορίες και τους αρμόδι ους φορείς είναι ότι τα νοικοκυριά στέρεψαν από ρευστό και δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανταπόκριση στις «ευνοϊκές» ρυθμίσεις.
Η θέση της κυβέρνησης δυσκόλεψε όταν άρχι σε να συνειδητοποιεί ότι οι αναπροσαρμογές της Eurostat ενδέχεται να διευρύνουν τη μαύρη τρύ πα κατά 2,5 δισ. ευρώ. Προ πάντων, όμως, αναμέ νεται να προσθέσουν άλλο ένα 10% στο δημόσιο χρέος του 2009.
Με τη στήριξη του ΔΝΤ η κυβέρνηση χτύπησε την πόρτα της Ε.Ε. και προσπαθεί να διαπραγμα τευτεί παράταση ή πάγωμα της αποπληρωμής κα τά 2-5 χρόνια. Η λογική των αξιωματούχων του ΔΝΤ, την οποία φαίνεται πως ασπάζεται πλήρως η ηγεσία της κυβέρνησης, είναι η «εξασφάλιση της παράτασης το συντομότερο δυνατόν», ώστε να πραγματοποιηθούν εθνικές εκλογές με το σλό γκαν «πετύχαμε και μας επιβραβεύουν». Μόνο που η πολιτική αυτή κρύβει τα εξής:
1Οποιαδήποτε παράταση ή πάγωμα δεν θα έρ θει χωρίς την υπογραφή νέων όρων για μέτρα. Ήδη πήρατε μια πρόγευση με την απόφαση για μα ζικές απολύσεις στο Δημόσιο, ενώ μελετάται πλή ρες πάγωμα των προσλήψεων για την επόμενη τε τραετία και πάγωμα στις αυξήσεις μισθών και συ ντάξεων για μια τριετία, παρότι ο πληθωρισμός κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Μια τέτοια απόφαση θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες στρεβλώσεις στην αγορά και θα αυξήσει τη φοροδιαφυγή και τα λουκέτα στις επιχειρήσεις και θα διατηρήσει την ύφεση. Θα κάνει δηλαδή ακριβώς τα αντίθε τα από αυτά που – θεωρητικά πάντα... – ήρθε να διορθώσει το Μνημόνιο.
2Το ΔΝΤ δεν είναι αρμόδιο και δεν μπορεί να πιέσει την ευρωζώνη να δώσει το πράσινο φως για μια δανειακή παράταση. Ο στόχος του όμως είναι να υπογράψει διμερή συμφωνία με την Ελλάδα, με την οποία θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ελληνικής οικονομίας αφήνοντας έτσι έξω την Ε.Ε.
3Η βιασύνη για νέο Μνημόνιο έχει να κάνει και με τη διολίσθηση της πραγματικής οικονο μίας, που αργά η γρήγορα θα φανεί και προς τα έξω. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση ελέγχει πλήρως το επικοινωνιακό παιχνίδι, όμως γνωρίζει καλά ότι ο χρόνος λειτουργεί εναντίον της. Υπάρχουν μάλι στα σκέψεις για εθνικές εκλογές ακόμη και μέσα στην άνοιξη και γι’ αυτό ασκούνται πιέσεις να πει το «ναι» η ευρωζώνη σε μια φαινομενικά ευνοϊκή ρύθμιση.
Πόρτα από τους εταίρους
Κατά τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin ο Παπακωνσταντίνου ήλπιζε ότι θα απο σπάσει μια πρώτη καταφατική απάντηση για αλ λαγή στους όρους αποπληρωμής της δανειακής σύμβασης. Όμως, όπως ήδη αποκάλυψε το «Π», οι εταίροι μας έχουν εκνευριστεί με τα πολιτικά παιχνίδια που παίζει η Ελλάδα με το ΔΝΤ και θεω ρούν ότι οι δηλώσεις τόσο του Στρος-Καν όσο και του υπουργού Οικονομικών αποσκοπούσαν στην πίεση της ευρωζώνης.
Μόνο που φαίνεται πως η απόφαση της κυ βέρνησης να ενταχθεί στο στρατόπεδο του ΔΝΤ, σε συνδυασμό με τις μεγαλύτερες του αναμενό μενου αναθεωρήσεις των ελληνικών στοιχείων, στράβωσε το ήδη μουδιασμένο κλίμα. Και έτσι η γραμμή της Ε.Ε. προς την Ελλάδα σκλήρυνε ξαφ νικά, με την Κομισιόν να διαμηνύει στην κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσει τις τρύπες του 2010, να αναθεωρήσει τα μέτρα του 2011 «και μετά το συζητάμε για πα ράταση».
Χρονικά η Ε.Ε. τοποθετεί την πιθανότητα να αρ χίσει η συζήτηση για το νέο Μνημόνιο το καλοκαί ρι, όταν δηλαδή θα έχει στα χέρια της τα αποτελέ σματα του πρώτου εξαμήνου. Αυτό όμως λειτουρ γεί κατά των επιδιώξεων της κυβέρνησης, καθώς οι περισσότεροι δείκτες της οικονομίας θα έχουν χτυπήσει κόκκινο μέχρι τότε.
Πανικός για τις δηλώσεις Ρεν
Η καλή εικόνα που προσπαθεί να πλασάρει η κυβέρνηση προς τα έξω χάλασε τη Δευτέρα το βράδυ με τη δήλωση - βόμβα του επιτρόπου για τις οικονομικές υποθέσεις Όλι Ρεν. Ο επί τροπος αποστασιοποιήθηκε από τη γραμμή «να στηριχθεί η κυβέρνηση με δηλώσεις ώστε να μην αποδυναμωθεί στις εκλογές και κινδυνέψει το Μνημόνιο» και δήλωσε ξεκάθαρα ότι το 2011 μας περιμένουν επιπρόσθετα μέτρα, πέρα από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ο Παπακωνσταντίνου περίμενε ότι οι συνάδελφοί του στο Eurogroup θα τον υποστηρίξουν, τουλάχιστον δημοσίως. Η δήλωση του Όλι Ρεν όμως τον χτύπησε σαν κεραυνός, διότι περί μενε ότι σύσσωμη η Ε.Ε. θα κρατούσε το στόμα της κλειστό για τα νέα μέτρα μέχρι τιςεκλο γές. Από εκεί και πέρα υπολόγιζε να αφήσει την τρόικα να ανακοινώσει την ανάγκη για νέα μέτρα, λόγω των αναθεωρήσεων των ελληνικών στοιχείων. Μόνο που η... ανακοίνωση ήρθε λίγες εβδομάδες νωρίτερα.
«Πρόεδρε, θα χάσουμε»
Τις εξελίξεις έχουν «μυριστεί» αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που άρχισαν να μεταφέρουν στους δημοσιο γράφους την αποστασιοποίησή τους από την παρούσα οικονομική πολιτική. Μά λιστα, 24 ώρες μετά τη δήλωση - βόμβα του Όλι Ρεν, πολλά στελέχη διέρρευσαν τις «προτροπές» προς τον πρωθυπουργό να αλλάξει πολιτική και να πάρει στα χέ ρια του τη διαπραγμάτευση με την τρόι κα ώστε να χαλαρώσουν οι όροι του ήδη υπάρχοντος Μνημονίου. Με δεδομένο ότι ο λαός δεν αντέχει άλ λο, λένε τα στελέχη, ο Παπανδρέου πρέ πει να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να υι οθετηθούν επιπρόσθετα μέτρα, διότι θα έρθει «κοινωνικό τσουνάμι». Επιπλέον ενισχύεται η άποψη ότι οι επιλογές και οι χειρισμοί του Παπακωνσταντίνου έχουν κοστίσει πολιτικά στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, η απομάκρυνσή του πρέπει να είναι άμεση και να συνοδεύεται με την αλλαγή στάσης προς το Μνημόνιο. Βέβαια όλες αυτές οι διαρροές γίνονται με φόντο τις δημοτικές εκλογές. Άλλω στε η ηγεσία της κυβέρνησης έχει δείξει ότι δεν προβληματίζεται από την κατά σταση της πραγματικής οικονομίας και έχει στόχο να φέρει ένα δεύτερο Μνημό νιο, το οποίο με κάποιον τρόπο θα εξαρ γυρώσει με νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα πώς θα γίνει αυτό; Άγνωσται αι βουλαί του... Ντομινίκ!

Για όσους ακόμα δεν έχουν καταλάβει την κατάσταση στην Θράκη. «Οι Ταλιμπάν της Θράκης»
Του Γιώργου Διονυσόπουλου

«Ήταν μία από τις χειρότερες στιγμές που έχω ζήσει. Σκέφτηκα ότι δεν είναι δυνατόν να βρίσκομαι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πως δεν μπορεί όλα αυτά να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τέτοιες σκηνές, τόσο φανατισμό και μίσος συναντά κανείς μόνο στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν, όχι σε μία χώρα που είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. Και στη Γαλλία υπάρχουν μουσουλμάνοι, αλλά τέτοια φαινόμενα όπως αυτά που βίωσα στο μειονοτικό χωριό Θέρμες της Θράκης, δεν θα τα δεις να συμβαίνουν πουθενά μέσα στη γαλλική επικράτεια». Με αυτά τα λόγια περιγράφει, μιλώντας στα «Επίκαιρα» την εξάωρη ομηρία της από φανατικούς μουσουλμάνους της μειονότητας στο χωριό Θέρμες στο νομό Ξάνθης, η δημοσιογράφος της εφημερίδας «Λιμπερασιόν» και ανταποκρίτρια του γαλλικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού «France 3» στην Αθήνα, Έφη Τσελίκα. Μαζί της και τρία μέλη του γαλλικού τηλεοπτικού συνεργείου που παρακολουθούσαν αμήχανα και φοβισμένα περισσότερα από 150 άτομα να τους βρίζουν σε μία άγνωστη γι’ αυτούς γλώσσα, να τους φτύνουν και να τους προπηλακίζουν, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν το γιατί. «Για μια στιγμή νόμισαν ότι βρίσκονταν στην Καμπούλ», ανέφερε η κ Τσελίκα, σπεύδοντας να προσθέσει ότι ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα........τους που ένιωθαν ένα τόσο μεγάλο πολιτισμικό σοκ.
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα όταν και στο πλαίσιο ενός ταξιδιωτικού αφιερώματος, με χορηγία μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνεργείο της εκπομπής «Λεωφόρος της Ευρώπης»
που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό «France 3», αποφάσισε να επισκεφθεί τα Πομακοχώρια στον ορεινό όγκο της Ξάνθης, προκειμένου να αναδείξει σε ένα ρεπορτάζ τεσσάρων μόλις λεπτών την πολιτισμική κουλτούρα της περιοχής. Τέσσερα λεπτά που στην πορεία όμως φάνηκαν στο συνεργείο του γαλλικού καναλιού σαν ένας ολόκληρος αιώνας…
Όμηροι του πλήθους

Ένας ολόκληρος μηχανισμός στην ευρύτερη περιοχή, που έχει στηθεί με ευθύνη και του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής, κινητοποιήθηκε μέσα σε χρόνο – ρεκόρ, κρατώντας επί έξι συνεχείς ώρες τους Γάλλους σε ομηρία. Εκατοντάδες άνθρωποι ξεφύτρωσαν στην κυριολεξία από το πουθενά εγκλωβίζοντας το τηλεοπτικό συνεργείο μέσα στο αυτοκίνητο που το μετέφερε, απειλώντας ταυτόχρονα με τσεκούρια, μαχαίρια και ρόπαλα, τα μέλη του ότι θα τους «κόψουν τα κεφάλια» και όλα αυτά υπό το… άγρυπνο βλέμμα 10 περίπου ελλήνων αστυνομικών οι οποίοι παρακολουθούσαν χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα για να σταματήσουν όλα όσα εξωπραγματικά συνέβαιναν. Δίπλα σε αυτούς, κοινοτάρχες και δημοτικοί σύμβουλοι από τα γύρω χωριά, οι οποίοι είχαν επίσης καταφθάσει μέσα σε διάστημα λίγης μόλις ώρας στις Θέρμες, με την πλειονότητά τους να δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το φανατισμό του πλήθους εναντίον των γάλλων. «Καμία Αρχή, δεν έπαιξε το ρόλο της ως Αρχή. Κανείς δεν επιχείρησε να επιβάλει το νόμο και τη τάξη. Είμασταν στην κυριολεξία στο έλεος του όχλου» τονίζει η κ. Τσελίκα προσθέτοντας ότι για όλο αυτό το διάστημα ένιωθε σαν να βρίσκεται σε μία χώρα «εκτός δικαίου».

Από την πρώτη στιγμή που το γαλλικό τηλεοπτικό συνεργείο έφτασε στις Θέρμες, συνοδευόμενο από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ, ήρθε αντιμέτωπο με μία πρωτόγνωρη εχθρότητα από την πλευρά του τοπικού πληθυσμού. Στο πρώτο μόλις πλάνο που επιχείρησε να τραβήξει το συνεργείο, έκανε την εμφάνισή της, σύμφωνα με την κ. Τσελίκα, «μία μαυροντυμένη γυναίκα ντυμένη με την παραδοσιακή αράβικη φορεσιά που άφηνε ακάλυπτο μόνο το πρόσωπο και ξεκίνησε να μας βρίζει με χυδαία λόγια, λέγοντας ότι εδώ είναι Τουρκία. Σε κλάσματα δευτερολέπτων μαζεύτηκαν γύρω της πάνω από 150 άτομα, τα οποία ξεπετάχτηκαν μέσα από ένα παρακείμενο τζαμί. Απαίτησαν να τους δείξουμε τα πλάνα που είχαμε τραβήξει για να δουν εάν μέσα εμφανίζονταν τα παιδιά του σχολείου που εκείνη την ώρα έπαιζαν στην αυλή του, η οποία όμως δεν ήταν παρά ένας δρόμος όπου περνούσαν συνεχώς αυτοκίνητα. Την ίδια στιγμή μία ομάδα από αυτούς κύκλωσε το αυτοκίνητο του συνεργείου και με απειλές μας ζητούσαν να τους δείξουμε τα πλάνα που είχαμε τραβήξει. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο προκειμένου να προφυλαχτούμε, αφού φοβηθήκαμε ακόμη και για την ίδια μας την ζωή, εξαιτίας του μένους του πλήθους. Μαζί τους κουβαλούσαν τσεκούρια και μαχαίρια οι άνδρες και ρόπαλα οι γυναίκες» σημειώνει η κ. Τσελίκα.
Ο αστυνομικός με το ροζ μπλουζάκι

Η συνέχεια θα έκρυβε όμως ακόμη χειρότερες εκπλήξεις για τα μέλη του γαλλικού τηλεοπτικού συνεργείου. «Επικοινωνήσαμε με την αστυνομία και σε λίγα λεπτά εμφανίστηκε ένας άνδρας ο οποίος φορούσε ένα ροζ μπλουζάκι και μας συστήθηκε ως αστυνομικός, χωρίς όμως να προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια» τονίζει η ελληνογαλίδα δημοσιογράφος. Λίγη ώρα μετά, σαν να είχαν ειδοποιηθεί από ένα αόρατο τηλεφωνικό κέντρο, στην πλατεία των Θερμών φθάνει, με κάθε είδους μέσο, πλήθος κόσμου από τα γύρω χωριά, Μελίβια, Εχίνο, Κοτύλη, Δημάριο. Το πλήθος πλέον ελέγχεται δύσκολα. Ουρλιάζει και απειλεί να λυντσάρει τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του «France 3».

Περισσότερα από 700 άτομα πλέον είχαν μαζευτεί γύρω από τους γάλλους, οι οποίοι από το πουθενά βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν σε ένα σκηνικό που όμοιό του συναντά κανείς στα χωριά και τις πόλεις των Ταλιμπάν. Εν ριπή οφθαλμού στην περιοχή έφτασαν το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι ΤRT, οι υπεύθυνοι των εφημερίδων MILLET και BIRLIK, ο δήμαρχος Μύκης Μεχμέτ Αγγά, ο αντινομάρχης Μεμίς Τουρκές, ο Μουσταφά Τσουκάλ και οι πρόεδροι όλων των γύρω χωριών. «Μας ζήτησαν να βγάλουμε την κασέτα μέσα από την κάμερα και να τους δείξουμε τι είχαμε τραβήξει. Εγώ αρνήθηκα και τους είπα ότι σύμφωνα με την δεοντολογία και τους νόμους του ελληνικού κράτους κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο παρουσία εισαγγελέα ή άλλων θεσμικών παραγόντων του ελληνικού κράτους και σίγουρα όχι υπό καθεστώς βίας και απειλές εναντίον της ζωή μας. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Απειλούσαν ότι εάν δεν τους δίναμε την κασέτα δεν θα μας άφηναν να φύγουμε. Ένας μάλιστα από τους προέδρους που ήταν μαζεμένοι εκεί μου είπε επί λέξει πως έπρεπε να πάμε σε αυτόν πριν κάνουμε το οτιδήποτε, προκειμένου εν συνεχεία εκείνος να υποδείξει σε αυτούς με τους οποίους συνομιλήσαμε τι θα έπρεπε να πουν. Σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά σε μία χώρα που θέλει να λέγεται ελεύθερη. Αντιμετωπίζαμε ένα καθεστώς κράτους εν κράτη. Το κλίμα τρόμου δε, ήταν τέτοιο που κάθε φορά που επιχειρούσαμε να βγούμε από το αυτοκίνητο μας, -όπου και όλες αυτές τις ώρες μας είχαν εγκλωβισμένους – προκειμένου να διαπραγματευτούμε μαζί τους μας έλουζαν με βρισιές και μας έφτυναν. Έκαναν σαν δαιμονισμένοι. Μείναμε έξι ώρες εκεί και μας πρόσφεραν ένα ποτήρι νερό μόνο όταν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαπραγματεύσεις» αναφέρει η κ Τσελίκα.
Οι απεσταλμένοι του τουρκικού Προξενείου

Είναι η στιγμή που στο χωριό κάνει την εμφάνισή του ένας άτυπος μάλλον απεσταλμένος του τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής, μαζί με έναν δικηγόρο. Ο μεν πρώτος εμφανίζεται να έχει ειδικότητα στις κάμερες, αφού εκτός από την κασέτα ζητάει να ελέγξει και την ίδια την τηλεοπτική κάμερα θεωρώντας ότι μπορεί ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί εικόνες στην εσωτερική της μνήμη, όπως και τελικά γίνεται. Η προβολή είναι δημόσια και γίνεται κάτω από τις απειλές και τα ουρλιαχτά του φανατισμένου πλήθους. Από την πλευρά του ο δικηγόρος έχοντας ήδη έτοιμο ένα έγγραφο το οποίο βγάζει μέσα από την τσάντα του, το δείχνει στην κ Τσελίκα και της ζητάει να το υπογράψει. «Νόμιζε ότι δε ξέρω να διαβάζω ελληνικά και είχε γράψει ένα ολόκληρο κατεβατό. Το διάβασα και μου σηκώθηκε η τρίχα από αυτά που έγραφε. Δεν υπήρχε περίπτωση με τίποτα να βάλω την υπογραφή μου σε κάτι τέτοιο. Πήρα ένα στυλό και έσβησα τα πάντα από ένα σημείο και κάτω. Άφησα μόνο τη φράση ότι στα πλάνα μας δεν είχαμε τραβήξει και δεν επρόκειτο να δείξουμε τα παιδιά του σχολείου» συνεχίζει τη διήγησή της η κ Τσελίκα.

Σαν σκηνή βγαλμένη μέσα από αμερικανική κινηματογραφική ταινία, στο χωριό μιάμιση ώρα περίπου μετά την έναρξη του επεισοδίου έφτασαν περιπολικά οχήματα της αστυνομίας από την Ξάνθη. Η διαδικασία απεγκλωβισμού του γαλλικού τηλεοπτικού συνεργείου είχε μόλις ξεκινήσει. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις «απεγκλωβισμού των ομήρων» θα κρατήσουν πάνω από τέσσερις ώρες. Συνοδεία περιπολικών μπρος και πίσω, το αυτοκίνητο που μετέφερε τους γάλλους πήρε το δρόμο της επιστροφής προς τον πολιτισμό. «Έπρεπε να μας είχατε ειδοποιήσει ότι θα ανεβαίνατε να κάνετε ρεπορτάζ στα χωριά που κατοικούν οι μουσουλμάνοι» ήταν η φράση με την οποία υποδέχτηκε την κ. Τσέλικα ο επικεφαλής των αστυνομικών. «Είναι μία ελεύθερη χώρα η Ελλάδα ή όχι; Εφόσον είναι, τότε ο δημοσιογράφος μπορεί και πρέπει να κάνει την δουλειά του οπουδήποτε χωρίς να χρειάζεται γι αυτό άδεια της αστυνομίας» ήταν η απάντηση της ελληνογαλλίδας δημοσιογράφου. Ενδιαφέρον για όσα συνέβησαν στους γάλλους υπηκόους και εξηγήσεις για το θέμα ζήτησε από την ελληνική πλευρά και το γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη Ξάνθη προτίθεται να μεταβεί και ο γάλλος πρόξενος κ. Κριστιάν Τιμονιέ.
Επρόκειτο βεβαίως για ένα περιστατικό το οποίο καταδεικνύει αφενός ότι η κατάσταση στα χωριά που κατοικεί η μουσουλμανική μειονότητα έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του ελληνικού κράτους, αφετέρου κάνει σαφές την τεράστια επιρροή που ασκεί στην περιοχή το τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής. Το εντυπωσιακό είναι ότι τέτοιου είδους περιστατικά αφορούν μόνο τα ελληνικά ή ξένα τηλεοπτικά συνεργεία που επιχειρούν να τραβήξουν εικόνες από την περιοχή και όχι τα τουρκικά ΜΜΕ που τριγυρνούν συνεχώς στα χωριά της μειονότητας σε Ξάνθη και Κομοτηνή κάνοντας προπαγάνδα και προβάλλοντας την τουρκική γλώσσα και κουλτούρα. Εξάλλου μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι σε όλα αυτά τα χωριά τα μόνο κανάλια που «πιάνουν» οι τηλεοπτικοί δέκτες, είναι τα τουρκικά… Να σημειώσουμε ότι στα Πομακοχώρια ένας μεγάλος αριθμός Πομάκων διαφωνεί με τις πρακτικές του τουρκικού προξενείου, ζητώντας να σταματήσει να τους διδάσκεται με το ζόρι στα σχολεία η τουρκική γλώσσα, αφού δεν είναι η γλώσσα τους. Η στάση της Πολιτείας στο συγκεκριμένο αίτημα, είναι ανάλογη με τη στάση που τήρησε η ελληνική αστυνομία στο παραπάνω περιστατικό. Απλά παρακολουθεί «νίπτοντας τα χείρας της»…

Goldman Sachs: «Θα πάτε εθελοντικά σε αναδιάρθρωση, με νέες επώδυνες περικοπές»
Νέες επώδυνες και σκληρές περικοπές, αλλά και μια μορφή εθελοντικής επιμήκυνσης του δανεισμού της Ελλάδας, θα είναι η πιο...

 πιθανή λύση για τη χώρα, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού οίκου της Goldman Sachs (21 Οκτωβρίου).

Αν και η επιμήκυνση του δανεισμού (αλλαγή επιτοκίων και της διάρκειας) δεν αποτελεί το κεντρικό σενάριο της Goldman, μια παράταση του δανεισμού απο το ΔΝΤ και την ΕΕ είναι το πιο πιθανό σενάριο. Όπως γράφει ο αναλυτής N. Cojuharov, το βάρος των εσόδων -τα οποία δεν θα αποδίδουν- θα βαρύνει την κυβέρνηση, η οποία σχεδιάζει να βγει στις αγορές στις αρχές του 2012.

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι, χωρίς νέες επώδυνες περικοπές, είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι του ελλείμματος και η χώρα να βγει από την ύφεση. Τα ελληνικά spreads έχουν μειωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι που έκανε την Goldman Sachs να «ξανακοιτάξει» την περίπτωση της Ελλάδας, όπως τονίζει σε νέο της report.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της, με το γενναίο πακέτο που προσέφεραν το ΔΝΤ και ΕΕ στη χώρα, η κυβέρνηση έχει κάνει ενθαρρυντική πρόοδο στο δημοσιονομικό μέτωπο και στο μέτωπο των δομικών μεταρρυθμίσεων. Ομως, όπως τονίζεται, ο δρόμος μπροστά είναι μακρύς και δύσκολος και η επιμονη αστοχία στο μέτωπο των δημόσιων εσόδων, υπογραμμίζει το γεγονός πως, σε ένα περιβάλλον όπου τα εισοδήματα των νοικοκυριών και η κατανάλωση συνεχίζουν να μειώνονται, η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί σημαντικά να φτάσει τους στόχους του ελλείμματος χωρίς περαιτέρω σκληρές περικοπές δαπανών.

Ετσι, όπως σημειώνει η Golman, με την ύφεση να συνεχίζεται και το 2011 τουλάχιστον, το βάρος των εσόδων θα συνεχίσει να ακολουθεί την ελληνική κυβέρνηση, την στιγμή που η ίδια μάλιστα προγραμματίζει να βγει και πάλι στις αγορές στις αρχές του 2012.

protothema.gr

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΟΥΝΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 49 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.

 Του Σπύρου Χατζαρα
Η απόφαση στηρίζεται στο άρθρο 18 του Ν.3852 που αναφέρει ότι "κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει δημοτικούς συμβούλους σε αριθμό ίσο τουλάχψιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας".

Το άρθρο 19 του Ν.3852 όμως αναφέρει, ότι "η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη εάν περιλαμβάνονται σε αυτή υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το 1/2 του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας".

Αυτό σημαίνει ότι το ψηφοδέλτιο είναι νόμιμο εάν περιλαμβάνει 6 δημοτικούς συμβούλους στο 1ο διαμέρισμα,3 στο τρίτο, 6 στο τέταρτο,και 6 στο πέμπτο. Δηλαδή 21 και όχι 49 υποψηφίους.

Το πραξικόπημα με άνωθεν εντολές είναι σαφέστατο
.


ΝΕΟ ΤΟΥΡΚΟ-ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΓΑΠ ΣΙΜΠΕΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ!!Διαβάστε σήμερα και απολαύστε – δίχως άλλα δικά μας σχόλια – τι είπε τις προάλλες στην Ξάνθη η πρόεδρος του συνδυασμού ¨Πρώτο βήμα για την Ισότητα¨ – και υποψήφια δήμαρχος Κομοτηνής – Σιμπέλ Μουσταφάογλου. Μετρήστε μόνο πόσες φορές έκανε λόγο για τους καταπιεσμένους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Η ομιλία της δημοσιεύθηκε στην ξανθιώτικη προξενοτουρκοφυλλάδα «Μιλλέτ» στις 14/10/2010....
«Καταρχάς επιθυμώ για μια ακόμη φορά να μνημονεύσω με αγάπη και σεβασμό τον πρώτο πρόεδρο του Ανεξάρτητου Συνδυασμού κύριο Χουσνού Σερνταρζάντε, πού ίδρυσε και τον συνδυασμό το 2006. Εμείς συνεχίζουμε με σταθερά βήματα στον δρόμο που μας άνοιξε ο σεβαστός κύριος Χουσνού. Αν αυτός δεν είχε ιδρύσει αυτόν το συνδυασμό, και εμείς δεν θα παίρναμε σε αυτές τις εκλογές αυτήν τη σημαντική απόφαση στην Κομοτηνή.

Πριν από 10 μέρες διοργανώνοντας μια συνέντευξη τύπου κάναμε τα εγκαίνια του συνδυασμού μας. Όλοι σας εκείνη την σημαντική ημέρα ήσασταν δίπλα μας, μας στηρίξατε, και θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω για αυτό. Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας όλων μας, είναι ο αγώνας όλων των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των μελών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης με ισότιμο τρόπο, να καταγγείλουμε τις διακρίσεις εφαρμόζοντας τους νόμους, και με μια όσο το δυνατό ισχυρή παρουσία στο δημοτικό συμβούλιο να αγωνιστούμε μόνο και μόνο για ίσα δικαιώματα. Αυτό είναι το καθήκον όλων μας. Αποτελεί καθήκον όλων των Τούρκων της Δυτικής Θράκης να συμμετάσχουν σε αυτόν το συνδυασμό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, είναι καθήκον όλων μας να τον στηρίξουμε και να μετάσχουμε σε αυτόν.Εδώ και 10 μέρες είτε με τον πρόεδρο του DEB είτε με τον πρόεδρο του συλλόγου Δασκάλων μας, κάναμε σημαντικές κινήσεις μέσα στα όρια του δήμου Κομοτηνής. Είδαμε ότι όλοι οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αγκάλιασαν τον συνδυασμό. Αυτό μας έδωσε ακόμη περισσότερη δύναμη. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει τον συνδυασμό μας. Αφού τελειώσουμε με κάποιες λεπτομέρειες, είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τον συνδυασμό μας στο τύπο. Ο βουλευτής μας κύριος Μάντατζη αυτή τη στιγμή είναι εδώ, θέλω να τον ευχαριστήσω για την ειλικρινή του στήριξη του προς τον ανεξάρτητο συνδυασμό. Μάλιστα ξέρουμε ότι η σύζυγος του περιλαμβάνεται σε αυτόν τον συνδυασμό. Αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή και περηφάνια για εμάς.

Εμείς οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης αποδείξαμε και σε άλλους καιρούς πως μπορούμε να αποτελέσουμε μια γροθιά, μια δύναμη. Και είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ, πάλι βγήκαμε για τον ίδιο αγώνα και πάλι θα πετύχουμε σε αυτόν. Πρώτα ο Θεός, στις 7 Νοεμβρίου θα αποκομίσουμε σημαντικά κέρδη για τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Πρώτα ο Θεός, στις 7 Νοεμβρίου την στιγμή που θα φανερώσουμε την δύναμη μας, θα έχουμε συμβάλλει σημαντικά στον δίκαιο αγώνα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Για μια ακόμη φορά εύχομαι επιτυχίες στον συνδυασμό Ισότητας στον Δήμο Ξάνθης και σας ευχαριστώ για την στήριξη που μας παρείχατε»…

Το ανατολικό Αιγαίο στην Τουρκία, με διαταγή και υπογραφή του ΝΑΤΟ !
Η σημερινή κυβέρνηση δεν αντιδρά και προσπαθεί να αποφύγει και την συζήτηση, ενώ θα έπρεπε να καταρρίψει τον παραλογισμό και την άτυπη συμμαχία στην έδρα του ΝΑΤΟ

Της Κύρας Αδάμ

Η κυβέρνηση υπαναχώρησε χθες από τις παράπλευρες διμερείς διαπραγματεύσεις, που δέχτηκε να ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο με την Τουρκία, με στόχο να «μειωθεί η ένταση» στον εναέριο χώρο του Αιγαίου....

Αφορμή για τη δημοσιοποίηση των παράλληλων επιμέρους διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους δύο γεν. γραμματείς των ΥΠΕΞ, αλλά και του περιεχομένου τους, υπήρξε δημοσίευμα, με την κατακλείδα ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, που είχε ανάψει αρχικά το πράσινο φως, τώρα έδειξε «κόκκινο» στη διαδικασία αυτή.

Το περιεχόμενο των παράπλευρων διαπραγματεύσεων αυτών είχε αντικείμενο «τουρκικές προτάσεις» για τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο, μέσω ενός «Κώδικα καλής συμπεριφοράς» που θα μείωνε τις ελληνικές αναχαιτίσεις στο Αιγαίο με αντάλλαγμα τη μείωση των τουρκικών υπερπτήσεων σε ελληνικά νησιά.

Φέτος την Ανοιξη

Στην πραγματικότητα η ιδέα αυτής της παράπλευρης διμερούς συνεννόησης για το Αιγαίο έχει τις ρίζες της στις αρχές της άνοιξης του 2010, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες πληροφορίες περί προώθησης συμφωνίας με την Τουρκία, «βάσει της οποίας το ανατολικό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, εντός του FIR Αθηνών, θα μετατραπεί σε περιοχή αποφυγής έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία...».

Οι συναντήσεις, που διεκόπησαν τώρα, αφορούσαν ακριβώς αυτό το περιεχόμενο και μάλιστα κατά τρόπο συγκεκριμένο, για την επίτευξη μιας συμφωνίας «μείωσης της έντασης» ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.

Η επιχειρηθείσα «διαπραγμάτευση» Αθήνας - Αγκυρας οδηγούσε κατ' ουσίαν στην επιβεβαίωση παραχωρήσεων προς την Τουρκία που έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη, χωρίς η παρούσα κυβέρνηση να αντιδρά ακόμα και σήμερα:

Από το δραματικό θανατηφόρο ατύχημα Ηλιάκη στην Κάρπαθο το 2006, σιωπηλά αλλά σταθερά οι ελληνικές κυβερνήσεις άλλαξαν πολιτική και με συγκεκριμένες «σιωπηλές» διαταγές οι ελληνικές αναχαιτίσεις περιορίστηκαν σε αριθμό και σε ποιότητα ανατολικά από τη μέση του Αιγαίου, ενώ αντιθέτως αυξήθηκαν οι τουρκικές υπερπτήσεις σε ελληνικά νησιά αμφισβητώντας εμπράκτως την ελληνική κυριαρχία επί αυτών. Παρά ταύτα, αυτή τη στιγμή η Αθήνα επιχειρεί να πείσει ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και γι' αυτές τις αναχαιτίσεις που έχουν απομείνει.

Η ουσιαστική αλλαγή και δυσμενέστατη για την Ελλάδα επήλθε τον Αύγουστο του 2006, όταν το ΝΑΤΟ με δύο διαταγές (SHAPE Aegean Islands Policy και Standard Operating Procedure) απαγόρευσε σε ελληνικά αεροσκάφη να πετούν υπεράνω ή να προσγειώνονται στα ακόλουθα νησιά: Λήμνο, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Σύμη, Κω και Καστελόριζο.

ΝΑΤΟ: Οριο ο 25ος μεσημβρινός

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, με την απαγόρευση πτήσεων το ΝΑΤΟ καθορίζει ότι τα νησιά ανατολικά από τον 25ο μεσημβρινό δεν έχουν ελληνική κυριαρχία.

Ετσι, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που τα ελληνικά μαχητικά πετάνε ανατολικά από τη μέση του Αιγαίου, ενώ κατά κανόνα αναχαιτίζονται από τα τουρκικά, με το αιτιολογικό ότι παραβίασαν τις διαταγές του ΝΑΤΟ ή η Αγκυρα εκδίδει ανακοίνωση ότι τα ελληνικά μαχητικά παραβίασαν την κυριαρχία της Τουρκίας, σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά.

Η κυβέρνηση ουδέποτε έφερε το θέμα της απαράδεκτης αυτής πολιτικής του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο στη Συμμαχία, ώστε να ανατραπεί αυτή η ανίερη συμμαχία ΝΑΤΟ - Τουρκίας.

Δεν το έπραξε ούτε και χθες κατά τις συναντήσεις των ΥΠΕΞ και ΥΕΘΑ με τον γεν. γραμματέα του ΝΑΤΟ Ράσμουσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για την προετοιμασία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο, όπου εκεί μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο θέμα.

Αντιθέτως οι δύο υπουργοί εξέφρασαν προχθές την πλήρη συμφωνία τους με το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ και δεν εξέφρασαν την παραμικρή δυσφορία τους, ούτε άφησαν ανοιχτό περιθώριο μη συμφωνίας, αν δεν διορθωθεί η απαράδεκτη από το 2006 πολιτική του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που άλλες χώρες (π.χ. Τουρκία, Πορτογαλία κ.ά.) απειλούν με βέτο το νέο δόγμα, αν δεν ικανοποιηθούν επί μέρους αιτήματά τους.

ΠΡΩΤΟΣ Ο ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ "zougla.gr".!Ο ΙΔΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΤΟΡΑΣ...
Την εικόνα μιας μαζικής μεταστροφής της κοινής γνώμης καταγράφει η Διαδικτυακή Ψηφοφορία από την «zougla.gr» που διεξήχθη κατά την διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε και που έληξε το πρωί της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου. 
Ψήφισαν 8.126 χρήστες του Διαδικτύου.
Η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού που καταγράφει αυτή η Ψηφοφορία αφορά
κυρίως την Περιφέρεια Αττικής που αποτελεί και πρόκριμα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την Ν.Δ.Στον πρώτο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης ο επίσημος υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Σγουρός, έρχεται στην τρίτη θέση με ένα 11%, ενώ πρώτος έρχεται ο Βασίλης Κικίλιας, υποψήφιος της Ν. Δ. με 24,3%, και δεύτερος ο Γιάννης Δημαράς, με 23%. Τέταρτος ο Θανάσης Παφίλης. υποψήφιος του ΚΚΕ, με 10%.
Σημειώνουμε, ότι η «zougla.gr» , κατά την διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών της Ν.Δ., πάλι με δική της δημοσκόπηση είχε προβλέψει με μοναδικό τρόπο την άνετη νίκη Σαμαρά έναντι Ντόρας, όταν οι..."έγκυρες" εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί με τις "Ναυλωμένες Ουκρανέζες" των Μ.Μ.Ε., βομβάρδιζαν τον κόσμο ότι... προηγείται η Ντόρα.!!!Άν πάλι επαληθευθεί, τότε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος θα στείλει στα... "αζήτητα" τις εταιρίες δημοσκοπήσεων, κάτι που προφανώς επιδιώκει και ασφαλώς δεν μπορεί να διακινδυνεύει την δική του δημοσκόπηση...