Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΣΟΝΙΑ... Ένα αόρατο δίχτυ πάνω απο την Ελλάδα !!!
Η διείσδυση των μασόνων σε όλους τους καίριους τομείς του κρατικού μηχανισμού και γενικότερα 
της οικονομικής, επιστημονικής και κοινωνικής ζωής του τόπου γίνεται με μεθοδικότητα και
 με πρακτικό στόχο την...τοποθέτηση ή ... τον έλεγχο ανθρώπων σε θέσεις «κλειδιά» από τις οποίες
 επηρεάζεται η λήψη αποφάσεων. 

Από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ως τα υποκαταστήματα Τραπεζών και από τις δημόσιες επιχειρήσεις 
ως τις επαγγελματικές οργανώσεις, οι μασόνοι προσπαθούν να προωθούν μέλη τους σε καίριες 
θέσεις. 

Το αποκορύφωμα βέβαια της προσπάθειάς τους είναι ο έλεγχος της πολιτικής ζωής του τόπου και
 η διείσδυσή της στο Στρατό. 

Χάρη στους επιδέξιους μηχανισμούς πολυάριθμα μέλη εισέρχονται στην οργάνωση της μασονίας
 όχι για κοινωφελείς σκοπούς αλλά από προσωπικά κίνητρα και ατομικά οφέλη. Εισέρχονται στη 
μασονία για να αναρριχηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και να ελέγχουν την κρατική εξουσία όπως
 και για να υποστηριχθούν με μυστικό τρόπο στις διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις τους. 
Στενή είναι η σχέση της μασονίας με την κρατούσα μεγαλοαστική τάξη. Κανένας φτωχός και κανένας
 κοινωνικά αποτυχημένος δεν γίνεται δεκτός στη μασονία. 
  Ε Χαρακτηριστικά της μασονίας είναι η μυστικότητα των συνεδριάσεων, η επιμελής
 επιλογή των μελών και η αναγνώρισή τους με συμβολικές χειρονομίες. Μυστήριο 
στην Ελλάδα παραμένει η λειτουργία του πολυώροφου κτιρίου της οδού Αχαρνών
 στην Αθήνα.Η μασονία συστηματοποιήθηκε ως οργάνωση το 1717 από τους
 Άγγλους, που την έθεσαν στην υπηρεσία των πολιτικοοικονομικών συμφερόντων
 τους. 
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι «ο σιωνισμός άρπαξε και χρησιμοποίησε αμέσως σαν

 όπλο τη μασονία που εξυπηρετεί τη Μεγάλη Ιδέα των Εβραίων. Αυτήν που 
αναφέρεται στην παγκόσμια επικράτηση, όπως ορίζει το Ταλμούδ και επιδιώκει
 ο σιωνισμός». 

Στην Ελλάδα η μασονία ήλθε το 1740. Αλλά επίσημα, με τη μορφή ιδρύματος, 

λειτουργεί στη χώρα μας από το 1927. Έχει στοές σε πολλές πόλεις με χιλιάδες μέλη.
 Πίσω της κρύβονται πολλά και περίεργα. Η μασονία είναι ένα «πρακτορείο» διοχέτευσης
 στο εσωτερικό κάθε χώρας ιδεών και απόψεων, που υπαγορεύονται απ’ έξω. Πιο
 σημαντική δραστηριότητα έχει σήμερα ο Παγκόσμιος Τεκτονικός Σύνδεσμος (L.U.F.) 
που οργανώνει διεθνή συνέδρια για την προώθηση των σκοπών της μασονίας. 

Πέρα από τη LUF που εδρεύει στην Ελβετία και την έδρα της Διεθνούς της μασονίας, στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ένα ακόμη ξένο μασονικό κέντρο. Αυτό που διοχετεύει τη 
γραμμή κατευθείαν στην κορυφή της μασονίας της κάθε χώρας: Στο Ύπατο Συμβούλιο του
 33ου βαθμού. 

Πρόκειται για μια ερμητικά κλειστή οργάνωση που συγκροτείται από σαράντα μασόνους, 

επιλεγμένους με αυστηρά κριτήρια από κάθε χώρα. 

Όλοι τους ανήκουν στο Ύπατο Συμβούλιο της χώρας τους και είναι οι άνθρωποι που

 διοχετεύουν αποφάσεις παρμένες στα άδυτα της στοάς του Λονδίνου, ρυθμιστικές συχνά 
της τύχης ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Με μέσο εκτέλεσης τους κορυφαίους της μασονίας που είναι προωθημένοι σε θέσεις-κλειδιά… 

ΜΠΕΝΕ-ΜΠΕΡΙΤ: Η ΥΠΕΡ ΣΤΟΑ. Είναι η στοά των στοών, αφού έχοντας ως

 εκπροσώπους διαλεχτά στελέχη της μέσα σχεδόν σε κάθε στοά των μασόνων και στη 
Μεγάλη στοά, ελέγχει και κατευθύνει τους πάντες και τα πάντα, δίνει κατευθύνσεις,
 παίρνοντας η ίδια κατεύθυνση και γραμμή για τα ελληνικά ζητήματα κατευθείαν από 
την Ουάσιγκτον! Η «Μπενέ-Μπερίτ» δεν είναι μόνο μια οργάνωση με δομή μασονική. 
Είναι κάτι περισσότερο: Υπέρ-οργάνωση με διαλεχτούς εκπροσώπους που ελέγχουν και
 τις Στοές των μασόνων! 

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ελληνικός τεκτονισμός διαθέτει δυο κεντρικά όργανα: 

Τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδας ή Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας και το Ύπατο Συμβούλιο 
του 33ου βαθμού της Ελλάδας του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Δόγματος που
 εδρεύουν στην Αθήνα (Αχαρνών 19) και τις 141 Στοές στην Αθήνα, τα επαρχιακά κέντρα, 
από τις οποίες πολλές ευρίσκονται «εν ύπνω»… 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ. Η μασονία κρύβει το πραγματικό πρόσωπό της

 στην Ελλάδα και εμφανίζεται δημόσια με προσωπείο «νομικών προσώπων». Πίσω από το 
Τεκτονικόν Ίδρυμα κρύβεται και δρα η Μεγάλη στοά της Ελλάδος. Και πίσω από το σωματείο 
Τεκτονική Ένωσις κρύβεται και δρα το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού. Πίσω από το 
προσωπείο κοινωνικών και φιλανθρωπικών σωματείων δρουν οι τεκτονικές στοές.
 Η μασονία κρατά μυστική τη μορφή της οργάνωσης, τη διδασκαλία και τη δράση της. 
Το μυστηριώδες Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού στην Ελλάδα, εκτελεί τις αποφάσεις 
της Διεθνούς της μασονίας. Αποφάσεις που εκπορεύονται από ξένα «κέντρα» και ρυθμίζουν
 θέματα καίριας σημασίας για τον τόπο μας. 

Με 300 περίπου ενεργά μέλη σήμερα η στοά «Μπενέ-Μπερίτ» στην Αθήνα, έχει σαν 

γνωρίσματά ότι τα μέλη της είναι μόνο Ισραηλίτες και συγχρόνως Έλληνες υπήκοοι.
Είναι παρακλάδι της Κεντρικής στοάς που εδρεύει στις ΗΠΑ. Παίρνει «γραμμή» 
κατευθείαν από την Ουάσιγκτον. Διαθέτει δικά της δικαστήρια που εκδίδουν
αποφάσεις για τα μέλη της. Διαθέτει δικό της δίκτυο πληροφοριών και υποχρεώνει
 τα μέλη της να συλλέγουν «πάσας τας προς την στοάν χρησίμους πληροφορίας». 
Πληροφορίες που έχουν κατάληξη το Κέντρο, την Ουάσιγκτον. Με έδρα της ένα κτίριο 
στην περιοχή της Πλατείας Συντάγματος, η Στοά «Μπενέ-Μπερίτ» παρουσιάζει
 εξαιρετική δραστηριότητα που έχει σαν στόχο της: 
α) Την εξυπηρέτηση «των ευγενών ηθικών καθηκόντων του Ισραηλιτικού Λαού..». 
β) Τη συνεργασία με άλλα ομοειδή σωματεία. 
γ) Την «εξύψωσιν και ανάπτυξιν των διανοητικών και ηθικών προτερημάτων της ισραηλιτικής 

φυλής… 
δ) Να κάνει διαλέξεις με αντικείμενο «την γνώσιν του Εβραϊσμού..» και 
ε) Να καταστρώνει «σχέδια υπέρ της διανοητικής εξυψώσεως των Ισραηλιτών εν γένει» ! 

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ. Η μασονία είναι ένα δυνατό όπλο στα χέρια του

 σιωνισμού. Ο σιωνισμός έχοντας σκοπό του την ίδρυση μιας παγκόσμιας εξουσίας του 
Ισραήλ, με έδρα τα Ιεροσόλυμα, επιδιώκει την αποδιοργάνωση όλων των επιμέρους 
εξουσιών των άλλων λαών και την εξάλειψη όλων των εμποδίων… 

Πράγματι, η Ιερουσαλήμ κατέχεται και πάλι ύστερα από 20 αιώνες από τους Εβραίους. 

Το χρήμα του κόσμου και ο υλικός πλούτος βρίσκονται σε εβραϊκά χέρια, όπως επίσης και 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Σε όλες τις χώρες υπάρχουν ηγεσίες άμεσα ή έμμεσα δικές τους. 

Ολόκληρος ο ΟΗΕ καθώς και το Συμβούλιο Ασφαλείας αδυνατούν να επιβληθούν και οι

 αποφάσεις τους βρίσκονται στον κάλαθο των αχρήστων του Τελ Αβίβ! Στην επίτευξη όλων
 αυτών μεγάλη ήταν και είναι η συμβολή της μασονίας. 

Το μάτι του Ισραήλ σε κάθε χώρα! 
Πίσω λοιπόν, από την δραστηριότητα στις Μασονικές στοές, με ανθρώπους στις θέσεις-

κλειδιά της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής και της Άμυνας. 

Πίσω από τις «φιλοσοφικές συζητήσεις» στα σκοτεινά «εργαστήρια». 

Πίσω από «αθώα» καταστατικά που παίρνουν τυπικό έλεγχο της Δικαιοσύνης. 

Πίσω από «Φιλανθρωπικά Ιδρύματα», «Ύπατα Συμβούλια», από «Ξιφοφόρους», «Άρχοντες», 

«Κραταιούς», «Ροδόσταυρους» και άλλους «αξιωματούχους» της μασονίας, με πλήρη άγνοια
 των περισσοτέρων μασόνων για το τι ρόλο παίζουν οι στοές τους, ποιο σκοπό εξυπηρετεί η 
μυστικότητα και η ίδια η ύπαρξή τους, κινείται ένα αόρατο δίχτυ που εξυπηρετεί τέλεια τους 
σκοπούς ξένων κέντρων αποφάσεων και Μυστικών Υπηρεσιών, όπως η αμερικάνικη CIA και 
η ισραηλινή «Μοσάντ».

Από τα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, πολλές διδασκαλίες για το ρόλο και τον προορισμό

 του Ισραήλ διδάσκονται στις Στοές των μασόνων. Το σύνθημα και έμβλημα της μασονίας 
«Ελευθερία-Ισότης-Αδερφότης» αναφέρεται και στα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. 

Το σύνθημα «Ελευθερία-Ισότης-Αδερφότης» των Ελλήνων Μασόνων είναι το ίδιο που 

για πρώτη φορά ειπώθηκε, γράφτηκε και καθιερώθηκε, στα πρακτικά του 1ου Διεθνούς 
Σιωνιστικού Συνεδρίου, στη Βασιλεία της Ελβετίας. 

Είναι αυτό που «ψιθυρίζουν» τα μέλη της «Μοσάντ» που είναι δραστηριοποιημένα και

 στη «Μπένε-Μπέριτ». Είναι η «ταμπέλα» για τη CIA και τους πράκτορές της. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Είναι γνωστός ο ρόλος των «Τυπικών» στη μασονία. Τα πάντα στη στοά

 γίνονται σύμφωνα με κάποιο Τυπικό. Τριάντα τρείς βαθμοί, καθένας με το Τυπικό του. 

Τυπικά για το «τεκτονικό συμπόσιο», 
Τυπικό της «υιοθεσίας λυκιδέως» της «συζυγικής αναγνωρίσεως», του «μνημοσύνου», των 

«εγκαινίων τεκτονικού ναού», της «εγκαταστάσεως νέου εργαστηρίου», της «εγκαταστάσεως
 προέδρου και αξιωματικών εργαστηρίων». 40 Τυπικά! 

ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ «ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ» ΤΕΚΤΟΝΑ. Η μασονία ποτέ δεν αποκαλύπτει

 τα μέλη της εφόσον βρίσκονται εν ζωή. Όταν όμως ο μασόνος πεθάνει τον παρουσιάζουν
 σαν μέλος της. 

Η μυστικότητα και ο θάνατος τους επιτρέπει να χαρακτηρίζουν οποιονδήποτε εκ του 

ασφαλούς σαν μασόνο, χωρίς ο συκοφαντούμενος ή κάποιος άλλος να μπορεί να αποδείξει
 την αναλήθεια του ισχυρισμού! Έτσι παρουσιάζουν οι μασόνοι σαν μέλη στοών τους, 
προσωπικότητες της πολιτικής και εθνικής ζωής, με δημοκρατικές περγαμηνές και 
τεράστια προσφορά, χωρίς να είναι δυνατός ο έλεγχος των ισχυρισμών τους. Εν τέλει, 
η μασονία είναι ένα Ιουδαϊκό δημιούργημα. 

Αυτό αποδεικνύεται από πολλά: 
α) Κατά τη μασονική Εγκυκλοπαίδεια οι δημιουργοί του ήταν Ιουδαίοι. 
β) Η Καμβάλα, η Εβραϊκή μαγεία, θεωρείται η βασίλισσα της μασονικής στοάς. 
γ) Ένα πλήθος λέξεων είναι Εβραϊκές. 
δ) Πρέπει να γνωρίζει ο μασόνος μάγος τουλάχιστον το Εβραϊκό αλφάβητο. 
ε) Και καθώς παραπονούνται οι άλλοι μάγοι, οι Ιουδαίοι μάγοι κατακλύζουν τις μασονικές

 στοές και τις καταντούν Ιουδαϊκά μαγαζιά. 

Χρηματοδότησαν και ίδρυσαν στοές διεθνώς. Ήδη στον αιώνα μας είναι κράτος εν κράτει,

 ειδικά εκεί όπου υπάρχει πολύ Ιουδαϊκό στοιχείο. Επειδή όμως έγιναν γνωστά τα έργα της
 στοάς και την απέφευγαν οι άνθρωποι παρά τις πιέσεις των πρακτόρων τους, δημιούργησαν
 λέσχες με μασονική διαχείριση, όπως τους ROTARY, LIONS, ROYND TABLE και άρπαξαν
 άλλους Οργανισμούς όπως τους Y.M.C.A. κλπ. Ελέγχουν λόγω του ότι έχουν το χρήμα εις
 χείρας τους, την οικονομική ζωή διεθνώς, το εμπόριο, τις πολεμικές βιομηχανίες και τις
 κυβερνήσεις με ανθρώπους δικούς τους. Δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύουν οι Ιουδαίοι για 
να συντηρούν τις χιλιάδες Οργανώσεις που κάνουν «αντίπραξη» σε κάθε εμπόδιο! Χρηματοδοτούν
 και οργανώνουν ό,τι κακό βρουν, ομοφυλόφιλους, ιερόδουλες, κινήματα δήθεν οικολογίας, δήθεν
 ειρήνης, εργατικά κινήματα, ελέγχοντας τα συμβούλια.

ΠΗΓΗ http://ksipnistere.blogspot.gr/.

Deutsche Welle: "Αστρονομικό το χρέος της Γερμανίας!"


Mετά από χρόνια αναπτυξιακής πορείας (πέρσι 3%) και εξαγωγικής φρενίτιδας η Γερμανία όχι μόνο δεν μείωσε το δημόσιο χρέος της αντιθέτως το αύξησε κάτι που δείχνει ότι και αυτοί δεν καταφέρνουν να παράγουν περισσότερα από όσα ξοδεύουν.
Αυτούς ποιός θα τους τιμωρήσει; Με ποιό δικαίωμα επιδιώκουν την οικονομική γενοκτονία του ελληνικού λαού; Πότε θα αντιδράσουμε και θα σταματήσουμε να είμαστε κορόιδα;

Το σχετικό ρεπορτάζ το φιλοξενεί η ίδια η Deutsche Welle, απόδειξη ότι οι ίδιοι οι Γερμανοί κατά βάθος ανησυχούν και μάλιστα αρκετά για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Όταν μάλιστα το ποσοστό του χρέους επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 83%, τη στιγμή που η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ως ανώτατο όριο το 60%, δεν καταλαβαίνουμε πως επιτρέπουν οι πολιτικοί μας σε αυτή τη χώρα να προκαλεί την καταστροφή μας και να μην μιλάμε καθόλου.

Σύμφωνα με αυτό, το δημόσιο χρέος της Γερμανίας υπερβαίνει τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ όπως έδειξαν τα στοιχεία του 2011. Για το 2012 οι προβλέψεις μιλούν ότι το χρέος θα ξεπεράσει τα 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ, αν πιστέψουμε την ακρίβεια των υπολογισμών του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Οικονομικών του Κιέλου.

Φυσικά το χρέος αυτό είναι αστρονομικό, και σίγουρα προκαλεί μεγαλύτερο δέος από τα 300 δισεκατομμυριάκια της Ελλάδος. Κατά τα άλλα εμείς είμαστε πλανητική απειλή.

Μεταφέρθηκαν στην Ταρτούς και τέθηκαν υπό ρωσικό έλεγχο τα χημικά της Συρίας!

Image


Σύμφωνα με πηγές των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, η κυβέρνηση της Συρίας μετέφερε πριν μερικές ημέρες τα χημικά όπλα που βρίσκονταν σε αποθήκες κοντά στη Δαμασκό, σε άλλες κοντά στο λιμάνι της Ταρτούς.
Σε μία περιοχή που κατοικείται από Αλεβίτες οι οποίοι είναι φίλα προσκείμενοι στην κυβέρνηση, αλλά κυρίως για να προστατεύονται (και ελέγχονται...) από τις ρωσικές μονάδες πεζοναυτών , αλλά και την μομαδα της GRU που έχουν αποβιβαστεί από τα συριακά αποβατικά σκάφη πριν από ένα μήνα, όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το defencenet.gr.
Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιεί ο συριακός Στρατός βασικά βρίσκοντα σε κεφαλές πυραύλων SCUD-B και "-C" (φωτό α΄σελίδας).
Η συγκεκριμένη ενέργεια έχει πυροδοτήσει αμερικανικές και ευρωπαϊκές ανησυχίες μη τυχόν τα χημικά της Συρίας φτάσουν κάποια στιγμή στα χέρια των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αλλά η Ρωσία έσπευσε να καθησυχάσει τους δυτικούς: "Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος όσο είμαστε εμείς εκεί".

Οι Ρώσοι πεζοναύτες έχουν εγκατασταθεί σε σημεία κοντά στο λιμάνι της Ταρτούς, ενώ τόσο τα αποβατικά όσο και τα πολεμικά σκάφη έχουν αποχωρήσει. Στην περιοχή βρίσκονται μόνο δύο πλοία ηλεκτρονικού πολέμου και υποκλοπών που εναλλάσσονται σε βάρδιες στην Α.Μεσόγειο.

Tμήμα ειδήεων defencenet.gr

Δραματική έκκληση Α.Σαμαρά: "Ή μας δίνετε ρευστότητα ή οδηγούμαστε σε εμφύλιο"

Image


Το θέμα της επιμήκυνσης του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής θέτει για πρώτη φορά δημοσίως από τότε που έγινε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post συνδέοντάς το  με τον κίνδυνο ένοπλης εξέγερσης των απελπισμένων αφού "Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία. Αν δεν υπάρξει φως στο τέλος του τούνελ, τότε είμαι πολύ ανήσυχος».
Ο Α.Σαμαράς γνωρίζει πολύ καλά ότι η υπονόμευση των κοινωνικών δομών και η αποσάθρωσή τους λόγω της οικονομικής καταστροφής, οδηγεί ταχύτατα σε κατάστάσεις που είναι πολύ πιθανό να πλήξουν την εσωτερική ασφάλεια της χώρας από την στιγμή που δεν γίνει εφικτή η ομαλοποίηση των οικονομικών συνθηκών ή εν πάση περιπτώσει δεν υπάρξει κάποια ορατή προοπτική για να συμβεί κάτι τέτοιο.
Άλλωστε και μέσα στην συνέντευξή του μίλησε για τον κίνδυνο που συνιστά η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα και ο κίνδυνος ενίσχυσης του κύματος από την Συρία
Στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που κυκλοφορεί την Δευτέρα, μπορείτε να βρείτε ένα αποκαλυπτικό άρθρο με στοιχεία που έρχονται για πρώτη φορά στην δημοσιότητα για την υψηλή πιθανότητα μετατροπής της Ελλάδας σε μια "νέα Συρία", καθώς στον τεράστιο αριθμό των Ελλήνων ανέργων προστίθεται και περίπου ίσος αριθμός μεταναστών και λαθρομεταναστών. Πρόειται για έναν "στρατό" απελπισμένων που μπορούν εύκολα να διαχειριστούν ξένοι πράκτορες.
Αυτό σε συνδυασμό με την δεδομένη ύπαρξη βαρέως φορητού οπλισμού για αστικό αγώνα σε χιλιάδες κρύπτες ανά την Ελλάδα, αλλά και την υπολειτουργία του κρατικού μηχανισμού ασφαλείας λόγω της οκονομική πίεσης που υφίσταντια τα στελέχη, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα.
Μόνο τυχαία δεν είναι η οργάνωση "ημιστρατιωτικού τμήματος" με βαρύ οπλισμό από την πλευρά της αστυνομίας. Ο οποίος βέβαια, παρά το γεγονός ότι δηλώθηκε πως προορίζεται "Για τους ληστές με τα ΑΚ-47 Καλάσνικοφ" αυτό ανταποκρίνεται μόνο εν μέρει στην πραγματικότητα αφού αυτές οι ομάδες θα εδρεύουν στα αστυνομικά τμήματα και θα επεμβαίνουν μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή δεν θα περιπολούν, ούτε θα εμπλέκονται σε πρώτη φάση με τους κακοποιούν. Πρόκειται περισσότερο για follow-on-forces, οι οποίες έχουν στόχο βαριά εξοπλισμένες ομάδες εξεγερμένων.
Απαντώντας πάντως ο Α.Σαμαράς σε ερώτηση για τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, αναφορικά με την ανάγκη για ρευστότητα, απαντησε στην εφημερίδα:
«Χωρίς ρευστότητα, δεν μπορείς να δώσεις χρήματα σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών, και δεν μπορείς να επιτρέψεις στο σύστημα να αναπνεύσει. Και χρειαζόμαστε πολλές αναπνοές σ' αυτό το σημείο. Αν δεν υπάρξει φως στο τέλος του τούνελ, τότε είμαι πολύ ανήσυχος». τονίζει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr"Kavkaz 2012": Η "Αρκούδα" δείχνει τα νύχια της με τα "best of" όπλα της Ρωσίας

Image


Η μεγαλύτερη άσκηση που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή του Καυκάσου, η "Kavkaz 2012" (17-23 Σεπτεμβρίου) θα συγκεντρώσει την αφρόκρεμα των ρωσικών όπλων σε μία προειδοποίηση προς την Δύση, ότι Καύκασος ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι 100% ελεγχόμενη από την Μόσχα Περιφέρεια και ότι τα ισλαμικά αυτονομιστικά κινήματα που ενισχύονται από την Δύση δεν έχουν καμία τύχη στην περιοχή.
Χώρος δράσης όχι μόνο ο Καύκασος, αλλά και η Κασπία Θάλασσα, όπως και η ανατολική και βόρεια Μαύρη Θάλασσα.
Την ανακοίνωση έκανε σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti ο υπαρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Αλεξάντερ Ποστνίκοβ. 
Μεταξύ των δυνάμεων που θα εμπλακούν είναι η 136η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Τυφεκιοφόρων  και η 291η Ταξιαρχία Πυροβολικού που έδρασε άκρως αποτελεσματικά το 2008 στον πόλεμο για την απελευθέρωση της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας. 
Ωστόσο οι μονάδες των στρατιωτικών βάσεων στην Αρμενία, στην Αμπχαζία και στη Νότια Οσετία δεν θα λάβουν καθόλου μέρος στις ασκήσεις. Συγκεκριμένα η 4η Στρατιωτική Βάση (Νότια Οσετία), η 7η (Αμπχαζία) και την 102η (Αρμενία) θα μείνουν εκτός του σχεδιασμού της άσκησης.
Όπως επεξήγησε ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Αλεξάντρ Πόστνικοφ, αυτή η απόφαση έχει ληφθεί "Για να μη δημιουργηθούν περιττές εντάσεις στη περιοχή".
- Συνολικά θα εμπλακούν σε όλη την Ρωσία περί τους 50.000 προσωπικό, ενώ 8.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν στην τελική φάση της άσκησης, η οποία προβλέπει κανονικές επιχειρήσεις κατά εισβολέων στην περιοχή του Καυκάσου. 
- Στην άσκηση θα δοκιμαστεί το σύνολο των νέων ρωσικών Α/Α συστημάτων όπως Tor M2, Pantsir S1, S-400, εκσυγχρονισμένα άρματα T-90 και για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν βολές των τακτικών υποστρατηγικών βαλλιστικών συστημάτων τύπου Iskander-M. Τα βλήματα αυτά θα εξομοιώσουν τόσο τακτικές, όσο και πυρηνικές επιθέσεις και αυτό το τελευτείο έχει μεγάλη σημασία, αφού η Ρωσία ξαναπροβάλει την πυρηνική της ισχύ. 
- Εκτός των Iskander-M, στην άσκηση θα χρησιμοποιηθούν πύραυλοι cruise από επίγειες συστοιχίες (πιθανολογείται η προμήθεια Club-K), αλλά και από αέρος και θαλάσσης εναντίον στόχων την Κασπία και στην Μαύρη Θάλασσα. 
- Νέα συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών που θα μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα στόχευσης από το ρωσικό δορυφορικό σύστημα GLONASS έχει εγκατασταθεί στην περιοχή που θα εξελιχθεί η άσκηση (Νότιος Καύκασος).

Η Ρωσία εκλαμβάνει τον πόλεμο που έχει προκαλέσει η Δύση στην Συρία ως έναρξη της προσπάθειας πυροδότησης ισλαμικού κύματος στις περιοχές του ρωσικού Καυκάσου και κατ'αυτό τον τρόπο απαντά.
Tα think tank της Μόσχας θεωρούν ότι μετά την Συρία έρχεται η σειρά του Ιράν και μετά το Ιράν τίποτα δεν θα εμποδίσει το ισλαμικό κύμα να κατακλύσει το νότιο Καύκασο. Οι Ρώσοι επιτελείς θεωρούν πως εάν οι ΗΠΑ εμπλακούν στρατιωτικά στο Ιράν, θα αναπτύξουν δυνάμεις στη σύμμαχό τους Γεωργία καθώς και πολεμικά σκάφη στην Κασπία με ενδεχόμενη βοήθεια από το Αζερμπαϊτζάν.
Να σημειωθεί πως στην αντίστοιχη άσκηση Kavkaz-2008 οι ασκήσεις αυτές επέτρεψαν στο ρωσικό Στρατό να αναπτύξει μυστικά δυνάμεις στην περιοχή κάτω από την κάλυψη της άσκησης, δυνάμεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην εμπλοκή με τη Γεωργία.

Οι πολεμικές προετοιμασίας της Μόσχας πάντως συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
- Στη ρωσική Αεροπορία του νότιου στρατιωτικού συγκροτήματος (ΝΣΣ) έχουν επανεξοπλιστεί πλήρως στο 100% της δύναμής τους με νέα μαχητικά και επιθετικά ελικόπτερα.
- Μονάδες ελευθέρων σκοπευτών αναπτύχθηκαν στην περιοχή εδώ και μήνες.
- Μονάδες στην Αμπχαζία, την Οσσετία, την Τσετσενία και το Βόλβογκραντ έχουν επανεξοπλιστεί με άρματα T-90A και T-72BM. Οι ίδιες μονάδες έχουν παραλάβει τουλάχιστον 7000 βαρέα όπλα πεζικού, έστω και αν αποφασίστηκε η μη συμμετοχή των περισσότερων από αυτές στην άσκηση, τουλάχισοτν σε επίπεδο πραγματικής κινητοποίησης.
- Οι δυνάμεις του Καυκάσου έχουν εξοπλιστεί τουλάχιστον με 20 νέα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων Tornado-G MRLS προς αντικατάσταση των παλαιότερων Grad MRLS. Οι νέοι αυτοί μη κατευθυνόμενοι πύραυλοι των 122 χλστ. έχουν καλύτερη ακρίβεια και εμβέλεια που φτάνει τα 100 χλμ.
- Ο διοικητής των αερομεταφερόμενων δυνάμεων της Ρωσίας (VDV) στρατηγός Vladimir Shamanov ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα στην Αρμενία θα ενισχυθούν με νέες δυνάμεις αλεξιπτωτιστών επιθετικά και μεταφορικά ελικόπτερα, για την διενέργεια αεραποβάσεων, άσχετα με το αν δεν συμμετέχουν στην άσκηση.
- Κατά την πρόσφατη την επιθεώρηση μονάδων του ΝΣΣ από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Anatoly Serdyukov ανακοινώθηκε ότι ειδικές δυνάμεις του ρωσικού θα αναπτυχθούν στην Σταυρούπολη και το Kislovodsk.
 Ο επικεφαλής του γεωργιανού ΥΠΕΞ Γριγκόλ Βασάντζε δήλωσε, πως πριν από την αρχή της διαμάχης του Αυγούστου του 2008, η Ρωσία πραγματοποιούσε παρόμοιες ασκήσεις. "Δήθεν για να μαζέψει τα στρατεύματα κοντά στα σύνορα για να τα χρησιμοποιήσει μετά στο πόλεμο".
"Φέτος η Μόσχα ελπίζει με τις ασκήσεις αυτές να ασκήσει πίεση στη ενδοπολιτική κατάσταση στη Γεωργία και να ανατρέψει την νόμιμη εξουσία". 
Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Ράσμουσσεν δήλωσε, πως "Η Ρωσία θα πρέπει να σεβαστεί την ακεραιτότητα και την κυριαρχία της Γεωργίας". Ταυτόχρονα ο Ράσμουσσεν τόνισε, πως "η Ρωσία δεν παραχώρησε στο ΝΑΤΟ τις πληροφορίες για τους σκοπούς των ασκήσεων".
 Τσ, τσ, τσ! Αν είναι δυνατόν! Τέτοιο θράσος από την Ρωσία!
Πάντως το μήνυμα που επιδιώκει να περάσει η Μόσχα, μάλλον θα ακουστεί πολύ καλά από την ερχόμενη Δευτέρα, όταν οι πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών αρχίσουν να ξερνούν ατσάλι και φωτιά και οι χιλιάδες σωλήνες των Ταξιαρχιών Πυροβολικού δηλώσουν ποιος κάνει κουμάντο στην περιοχή...   

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Tι κάνει η Goldman Sachs στο Χρηματιστήριο Αθηνών;Η Goldman Sachs, εκ των μεγαλύτερων αμερικανικών επενδυτικών οίκων στον πλανήτη και με μεγάλη επιρροή στις αγορές, βρέθηκε στην Ελλάδα και ο εκπρόσωπος της Χ. Ηλιάδης είχε πλήθος επαφών με τραπεζίτες, την κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρ΄ ότι οι επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι συναντήσεις με τραπεζίτες και κυβέρνηση είναι επιβεβαιωμένες. 
 
Τι προέκυψαν από αυτές τις συναντήσεις;

Πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
1) Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος δεν είναι και τόσο θετικός για την Ελλάδα. Μπορεί να έφερε πελάτες και να αγοράζουν μετοχές ελληνικών τραπεζών και εταιριών αλλά ακόμη δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα έχει σωθεί.

2) Η Goldman Sachs ήταν η πρώτη τράπεζα που μίλησε για window 2-4 μηνών στην Ελλάδα δηλαδή για ένα παράθυρο όπου θα υπάρξει ευφορία και προσπάθεια αλλαγής κλίματος. Άλλο αυτό και άλλο η στρατηγική θέση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο.

3) Η Goldman Sachs φαίνεται – πληροφορία που κανείς δεν επιβεβαιώσει – ότι εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία ιδιότυπης οικονομικής διπλωματίας. Η Goldman κάνει πράξη το σχέδιο Obama που θέλει ηρεμία μέχρι τις αμερικανικές εκλογές αρχές Νοεμβρίου.

4) Βέβαια μια ευφορία εβδομάδων μπορεί να οδηγήσει το ΧΑ στις 900-1000 μονάδες που αποτελεί και το νέο στόχο για το ΧΑ.

5) Από τις επαφές με την κυβέρνηση μπορεί να συζητήθηκαν διάφορά ζητήματα αναδοχών και άλλων συμφωνιών αλλά deal δεν έχει υπάρξει. Βλέποντας και κάνοντας θα κινηθούν ελληνικό κράτος και Goldman Sachs.

6) Από τις επαφές με τις τράπεζες προκύπτει ότι ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Τα περισσότερα ξένα desk δεν πωλούν άρα δίνουν χώρο αέρα στους εγχώριους long και βεβαίως με την στήριξη ορισμένων ξένων δημιουργούν ένα κερδοσκοπικό πάρτι στο ΧΑ.

Όλα αυτά μεταφράζονται ως εξής:

Ότι αυτό που συντελείται στην αγορά είναι στημένο κερδοσκοπικό παιχνίδι. Οι επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες αλλά να ξέρουν και πότε να ρευστοποιήσουν ώστε να μην παγιδευτούν. Προφανώς υπάρχουν και άλλες παράμετροι της Goldman Sachs που δεν γνωρίζουμε ή άλλες που γνωρίζουμε και δεν πρέπει ακόμη να αποκαλύψουμε. Η ουσία παραμένει το πάρτι στο ΧΑ είναι κερδοσκοπικό και θέλει προσοχή. Τα κέρδη στο ΧΑ είναι καλοδεχούμενα αλλά και οι εγκλωβισμοί επικίνδυνοι.

bankingnews.gr

Ο πλανήτης σε νευρική κρίση: Αντιπαράθεση στην Θάλασσα της Κίνας - Kλιμακώνει το Πεκίνο

Image


Κλιμακώνεται η ένταση στο αρχιπέλαγος της Ανατολικής θάλασσας της Κίνας με την αποστολή στα νησιά  Senkaku/Diaoyu από την Κίνα δύο ομάδων περιπολικών ανοικτής θαλάσσης με σκοπό «να κάνουν σεβαστό τον νόμο» όπως ισχυρίζονται οι κινέζοι.
Το σύμπλεγμα των νησιών Senkaku όπως το ονομάζουν οι Ιάπωνες ή   Diaoyu όπως τα ονομάζουν οι Κινέζοι  αποτελείται από τα πέντε νησιά, το Taishō-jima,το  Uotsuri-jima, το   Minamikojima, το Kitakojima και το  Kuba-jima βρίσκεται 200 νμ από τις ακτές της Κίνας και της Ιαπωνίας και 120 νμ από τις ακτές της Ταιβάν και αποτελείται από 5 νησίδες και τρείς βράχους.
Τα νησιά αυτά, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα κρύβουν στο βυθό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ Ιαπωνίας Κίνας και Ταιβάν με την Ιαπωνία να ισχυρίζεται ότι της ανήκουν αφού ήδη από το 1895 αποτελούσαν μέρος της επικράτειας του ιαπωνικού κράτους, ενώ το 1972 οι ΗΠΑ επέστρεψαν την κυριότητα των νησιών στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας.
Η αποστολή των 6 πλοίων που ανήκουν στην κινεζική Κρατική Ωκεάνια Διοίκηση (SOA), στο νησιωτικό σύμπλεγμα αποσκοπεί σύμφωνα με το κινεζικό Εξωτερικών στην εφαρμογή του νόμου, «και αυτές οι περιπολίες έχουν στόχο να δείξουν την δικαιοδοσία της Κίνας επί των νησιών και να διαφυλάξουν τα ναυτιλιακά συμφέροντά της».
Από την ιαπωνική πλευρά, ο πρωθυπουργός Γιοσιχίκο Νόντα προειδοποίησε πως οι ιαπωνικές αρχές «θα κάνουν τα πάντα για να παρακολουθήσουν τα σκάφη». Η αποστολή των 6 κινεζικών περιπολικών στο νησιωτικό σύμπλεγμα Diaoyu ήταν η απάντηση του Πεκίνου στην απόφαση της κυβέρνησης της Ιαπωνίας να αγοράσει στις 11 Σεπτεμβρίου από τους Ιάπωνες ιδιοκτήτες τους τρία από τα πέντε νησιά του αρχιπελάγους τα Minamikojima, Kitakojima και  Uotsuri. Το τέταρτο νησί ανήκει ήδη στην ιαπωνική κυβέρνηση ενώ το πέμπτο ανήκει σε έναν Ιάπωνα ιδιώτη.
Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι τα κινεζικά πλοία εμφανίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου η ώρα 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα  22 χιλιόμετρα βορείως του νησιού Taisho. Είναι η πιο μαζική στην ιστορία επιδεικτική εμφάνιση των πλοίων της Κίνας στα ύδατα των αμφισβητούμενων νησιών.
Οι Κινέζοι στρατιωτικοί σε μία επίδειξη ισχύς ζητούν από τα πλοία περιπολίας της Ιαπωνίας, που βρίσκονται από κοντά, να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή. Από την πλευρά τους οι Ιάπωνες σκέφτονται να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή και οι Αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις του 7ου Στόλου βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
Είναι εντυπωσιακό ότι τα τελευταία δύο χρόνια συνεχόμενα νέες εστίες έντασης ξεπηδάνε η μία μετά την άλλη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από τον πόλεμο στην Λιβύη  μέχρι Αφγανιστάν και τώρα η νέα αντιπαράθεση των γιγάντων Ιαπωνίας και Κίνα στην Θάλασσα της Κίνας.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr