Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ Το μνημόνιο που έδωσε η τρόικα στην Κύπρο


Το μνημόνιο που θα υπογράψει η Κύπρος, βασίζεται πάνω στα πρότυπα των αντίστοιχων ελληνικών μνημονίων και αναμένεται να υπογραφεί εντός των προσεχών ημερών.
Οπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο στο οποίο θα καταλήγουν όλα τα μελλοντικά δημόσια έσοδα από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Παράλληλα, για τον τομέα της ενέργειας προβλέπονται επίσης αποκρατικοποιήσεις κρατικών εταιρειών όπως η εταιρεία ηλεκτρισμού ΑΗΚ καθώς και η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. Όπως και με τη χώρα μας, ενδεχόμενα έκτακτα έσοδα της κυπριακής κυβέρνησης που θα υπερβαίνουν τον στόχο του μνημονίου θα κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην μείωση του κρατικού χρέους της Μεγαλονήσου.
Οι βασικοί στόχοι του μνημονίου είναι:
- Η συνέχιση της διαδικασίας δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο πρωτογενές πλεόνασμα 4% του κυπριακού ΑΕΠ το 2017 και διατήρησή του σε αυτά τα επίπεδα τα επόμενα χρόνια
- Η μείωση των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατό.
- Η πλήρης εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου του 2012 σε τεχνικό επίπεδο και τα οποία ανέρχονται στο 7,5% του ΑΕΠ της Κύπρου για το διάστημα 2012-2017, ενώ μόνο για το 2013 τα μέτρα υπολογίζονται στο 1,5% του ΑΕΠ.
- Ο περιορισμός της αύξησης του μισθολογικού κόστους του δημοσίου καθώς και των κοινωνικών επιδομάτων με εξαίρεση τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
- Η συγκράτηση των δαπανών, η βελτίωση του φορολογικού μηχανισμού καθώς η υιοθέτηση διαρθρωτικών μέτρων.
Ρήτρα πρόσθετων μέτρων
Σε περίπτωση υποαπόδοσης των μέτρων και κατά συνέπεια χαμηλότερα έσοδα ή υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες, η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη να προχωρήσει στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων, κυρίως σε ότι αφορά στη μείωση των δαπανών.
Στο μνημονιο προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα άμεσης εφαρμογής όπως:
- Αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5%
- Αύξηση του φόρου σε τόκους και μερίσματα επί των συναλλαγών στο 30%
- Αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% να 0,15% με 25/60 των εσόδων που προορίζονται για ειδικό λογαριασμό για το ταμείο χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
- Αύξηση στα τέλη δημόσιων υπηρεσιών 17%
- Αλλαγή της φορολογικής κλίμακας για τα οχήματα και αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας με βάση τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου